Visonderzoek

Heeft u problemen met de waterkwaliteit of wilt u uw water beter beheren?
En weet u niet wat daarvoor nodig is? Zet een stap op weg naar een beter
beheer en door een bemonstering van de visstand. Aan de resultaten kan
men concluderen hoe het gesteld is met uw vis in uw water.
Als Gecertificeerd beroepsvisser kunnen we een gedegen visonderzoek naar de
aanwezige vissoorten uitvoeren. In overleg met u wordt gekozen voor een
bepaalde aanpak. Standaard wordt gewerkt volgens de landelijke
Stowa-richtlijn voor visstandbemonstering.

keurmerk visstandbemonstering

Klik op de link voor meer informatie: