Onderzoek aan milieu en visserij

Aan het visserijkundig onderzoek gaat vaak een onderzoek van het watermilieu vooraf.

Er wordt dan ondermeer gekeken naar: de hoeveelheid waterplanten, de diepte van
het water, de grondsoort van de bodem, de dikte van de baggerlaag, de helderheid
van het water, het zuurstofgehalte enz. Aan de hand hiervan kan er een concept plan
worden opgesteld hoe het water bevist gaat worden. Hier wordt ook gekeken naar
wat voor soort water het is volgens de STOWA richtlijnen. Na een overeenkomst of een
aanpassing van het concept plan kan de visserij worden uitgevoerd.

 2012-09-21 11.37.56

Klik op de link voor meer informatie: