Kuilnet

Een kuil is een langgerekt, trechtervormig, fijnmazig net dat door twee boten in span door het water getrokken wordt. Door de trektouwen en gewichten te veranderen kunnen er diepe wateren alsook ondiepe wateren worden bevist.

Wij beschikken over twee kuilen, een van 6 en een van 10 meter breed. De meest gebruikte is de kuil van 10 meter. Deze wordt over een afstand van 1 km voort getrokken met een snelheid van 5 km/h, waardoor er precies een oppervlakte van 1 ha is bevist. Dit alles wordt door middel van GPS bepaling vastgesteld. Voor de verwerking hiervan kan precies inĀ  kaart worden gebracht waar gevist is.

 

Klik op de link voor meer informatie: