Het verwerken van de gegevens

  • Welke lengte hebben de vissen?

Per vissoort wordt er een lengt frequentieverdeling gemaakt. Zo’n grafiek geeft per
groep vissen van een bepaalde lengte (de lengteklassen) aan hoeveel exemplaren
er gevangen zijn. Die vangstverdeling is een goede afspiegeling van de werkelijke
aantal verhoudingen.

  • Hoe is de conditie van de vis?

Aan de hand van het gewicht en de lengte van een vis kan de conditie van een vis
bepaald worden. Heeft een vis een gewicht dat men normaal kan noemen voor zijn
lengte, of zelfs meer dan normaal, dan noemt men de conditie voldoende tot goed.
Is dat gewicht lager, dan is de conditie van de vis slecht. Een slechte conditie wordt
in de meeste gevallen veroorzaakt doordat er te weinig geschikt voedsel is voor de
betreffende vissoort.

  • Aanbevelingen

Wanneer al deze gegevens bekend zijn, kan de kwaliteit van de visstand bepaald worden.
Er kunnen verbanden gelegd worden tussen het leefmilieu van de vis, zoals diepte en de
troebelheid van het water, de aanwezigheid van schuilmogelijkheden voor de vissen,
de waterkwaliteit, de schuilmogelijkheden voor vissen, de hoeveelheid voedsel,
het voorkomen van roofvissen, enz. Aangegeven kan worden welke maatregelen
genomen kunnen worden voor een aantrekkelijker visstand.
Bij het visserijkundig onderzoek staat de gezondheid van de vis steeds voorop!

 

Klik op de link voor meer informatie: