Het onderzoek

Nadat de gevangen vissen naar de verwerkingsplaats zijn gebracht,
worden de gevangen vissen geteld, gemeten en gewogen.
De gegevens van iedere gevangen soort wordt vastgelegd.
Na afloop worden alle vissen weer in het viswater teruggezet.
In een enkel geval worden de vissen meegenomen voor nader onderzoek.

 

Klik op de link voor meer informatie: