Afvissen

In grachten, vesten of watergangen waar gebaggerd moet worden kunnen wij ervoor zorgen dat de aanwezige vis verplaatst wordt naar een tijdelijke leefvoorziening. Vissterfte bij werkzaamheden in het water kan maatschappelijk ontoelaatbare milieuschade opleveren. Dit kan leiden tot vervelende reacties en zelfs tot het stilleggen van het werk, met alle negatieve publicaties van dien. Daarom beschikken wij over materialen die daarvoor geschikt zijn. Van grote boten tot een draagbaar electro- visapparaat. Hiermee kan, eenmaal ter plaatste, de vis er zo snel en effectief mogelijk worden verwijderd.

Wanneer er door zuurstofgebrek of overmatig algenbloei veel vissterfte is, kan de vis er zo snel mogelijk uit worden gehaald. De vis kan mee genomen worden in speciaal gemaakte tanks, die voorzien zijn van zuurstof waardoor de vis levend getransporteerd kan worden. De vis kan na de werken weer teruggezet worden in het oorspronkelijke water als deze tot rust is gekomen. De uitvoering van de werkzaamheden is veelal maatwerk en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Als in het water bittervoorns leven, is de zwanenmossel een onderdeel van het voortbestaan van deze bijzondere vis. Daarom is het wenselijk dat, wanneer er gebaggerd wordt in de broedperiode van de bittervoorn, deze zwanenmossels verplaatst worden. Hiervoor beschikken wij over een speciaal ontworpen en inmiddels bewezen vangtuig.

De volgende hulpmiddelen staan tot onze beschikking:

De materialen worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever, tevens ook aan de diepte en de grootte van het water.

Klik op de link voor meer informatie: